Tìm thấy 640 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
6
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
7
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
8
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Viễn thông và Internet
Mức độ 3
9
Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
10
Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
11
Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
12
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
13
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
14
Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
15
Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng