Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 484 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Mức độ 4
Sở Công Thương
An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 4
2
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Mức độ 4
Sở Công Thương
An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 3
3
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
8
Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
9
Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
10
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
11
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
12
Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
13
Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
14
Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng
Mức độ 3
15
Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Công chứng