Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 206 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 4
Sở Công Thương
An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 4
2
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 4
Sở Công Thương
An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 3
3
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
8
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
9
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
10
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
11
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
12
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
13
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
14
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
15
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng