Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 14 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới hoặc cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, hoặc bị cháy.
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
4
Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (Trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác).
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
5
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
6
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
7
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Hộ Tịch
Mức độ 3
8
Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Karaoke
Mức độ 3
9
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
Mức độ 3
10
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
Mức độ 3
11
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
Mức độ 3
12
Cấp bản sao từ sổ gốc.
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Tư pháp
Mức độ 3
13
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Chứng thực
Mức độ 3
14
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện Bình Gia
Chứng thực