Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do; Thức ăn chăn nuôi chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế; bảo quản tinh phôi động vật; Vật tư hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

Cơ quan giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Chăn nuôi

Loading...