Thông báo kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm Tháng 01/2018 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 04/01/2018 - Cơ quan ban hành: Sở Công thương

Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm tháng 01/2018 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn