Tìm thấy 88 thủ tục

Mức độ 2
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý
Mức độ 2
Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Mức độ 2
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
Mức độ 2
Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
Mức độ 4
Thủ tục cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Mức độ 4
Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Loading...