Mức độ 2  Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Ký hiệu thủ tục: SNN_LAMN_01
Lượt xem: 37
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 18 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết23 ngày làm việcÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnQuyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững.Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lýThông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương án quản lý rừng bền vững. 1. - Bước 1. Chủ rừng nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  + Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ phụ trác của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải thông báo cho người nộp hồ sơ biết.

  - Bước 2. Chuyển hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm.

  Phòng Sử dụng và Phát triển rừng - Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, lấy ý kiến các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương về nội dung phương án. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  Cán bộ phụ trách: Vũ Quang Hưng – Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng.

  Thời gian thực hiện: 12 (mười hai) ngày làm việc.

  - Bước 3: Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt hồ sơ.

  Thời gian thực hiện: 03 (ba) ngày làm việc.

  - Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án.

  Trường hợp không phê duyệt phương án, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  Thời gian thực hiện: 05 (năm) ngày làm việc.

  - Bước 5: Chuyển kết quả về trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Tờ trình của chủ rừng đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Ngông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương án quản lý rừng bền vững;

+  Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;

+ Các loại bản đồ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

 

File mẫu:

 • Phương án quản lý rừng bền vững. Tải về

Không