Mức độ 2  Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

Ký hiệu thủ tục: SNN_LAMN_02
Lượt xem: 21
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm. - Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm. - Cơ quan phối hợp: Không.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết5-30 ngày làm việc. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnMã số cơ sở nuôi, trồng.

 Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lýĐiều 18 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNN quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.- Bước 1: Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Thời gian nộp hồ sơ: giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ phụ trách của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải thông báo cho người nộp hồ sơ biết.

- Bước 2: Chuyển hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm.

Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực tế điều kiện trại nuôi, trồng.

Cán bộ phụ trách: Hà Thị Ngọc Mai – Kiểm lâm viên phòng Thanh tra – Pháp chế.

Thời gian thực hiện: 04 (bốn) ngày làm việc. Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng: 30 (ba mươi) ngày làm việc.

Trường hợp không cấp mã số: Chi cục Kiểm lâm thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

- Bước 3: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phê duyệt cấp mã số trại nuôi, trồng.

Thời gian thực hiện: 01 (một) ngày làm việc.

- Bước 4: Gửi thông tin về Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES để đăng tải mã số đã cấp lên cổng thông tin điện tử của cơ quan thẩm quyền quản lý CITES.

Thời gian thực hiện: 01 (một) ngày làm việc.

- Bước 5: Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng;

- Bản chính phương án nuôi.

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng Tải về
  • Bản chính phương án nuôi Tải về

Không