Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 34 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
35110117050203
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 26/05/2017 17:08:51
 • - Ngày tiếp nhận: 26/05/2017 17:08:51
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:26:56
 • Hồ sơ 35110117050203 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
2
35110117050204
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • PHẠM THỊ TÁM
 • - Ngày nộp: 26/05/2017 17:09:43
 • - Ngày tiếp nhận: 26/05/2017 17:09:43
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:23:28
 • Hồ sơ 35110117050204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
3
35110117050202
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • TRIỆU THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 25/05/2017 11:12:49
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2017 11:12:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:23:13
 • Hồ sơ 35110117050202 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
4
35110117050201
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
 • PHẠM THỊ NGỌC
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 17:02:47
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 17:02:47
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:23:05
 • Hồ sơ 35110117050201 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
5
35110117050196
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • ĐÀM VĂN GIÁP
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 11:29:31
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 11:29:31
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/05/2017 13:46:31
 • Hồ sơ 35110117050196 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
6
35110117050195
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • HOÀNG THỊ THÊU
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 11:28:35
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 11:28:35
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/05/2017 13:46:22
 • Hồ sơ 35110117050195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
7
35110117050194
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
 • HOÀNG KIM THẮNG
 • - Ngày nộp: 22/05/2017 13:50:07
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2017 13:50:07
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/05/2017 13:46:15
 • Hồ sơ 35110117050194 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
8
35110117050193
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • NÔNG NGỌC TÚ
 • - Ngày nộp: 22/05/2017 10:28:40
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2017 10:28:40
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/05/2017 13:46:08
 • Hồ sơ 35110117050193 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
9
35050618010001
 • - Về việc: Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
 • LƯƠNG VĂN SINH (080911918)
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 08:48:33
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 08:48:33
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 08:48:33
 • - Ngày có kết quả: 22/01/2018 15:36:31
 • Hồ sơ 35050618010001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
10
35110117040117
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • NÔNG NGỌC TIỆP
 • - Ngày nộp: 18/04/2017 15:50:58
 • - Ngày tiếp nhận: 18/04/2017 15:50:58
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 21/04/2017 14:31:14
 • Hồ sơ 35110117040117 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
11
35110117050165
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • HÀ VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 15:20:58
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 15:20:58
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 16/05/2017 10:03:34
 • Hồ sơ 35110117050165 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
12
35110117050164
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
 • HÀ VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 15:20:29
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 15:20:29
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 16/05/2017 10:03:34
 • Hồ sơ 35110117050164 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
13
35110117050163
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
 • HÀ VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 15:19:50
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 15:19:50
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 16/05/2017 10:03:34
 • Hồ sơ 35110117050163 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
14
35110117050162
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • HÀ VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 15:13:38
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 15:13:38
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 16/05/2017 10:03:34
 • Hồ sơ 35110117050162 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
15
35110117050161
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
 • HÀ VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 15:13:01
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 15:13:01
 • - Ngày dự kiến trả: 24/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 16/05/2017 10:03:34
 • Hồ sơ 35110117050161 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện