Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 75 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
35090618030006
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
 • ĐOÀN THÀNH KHANG
 • - Ngày nộp: 23/03/2018 09:00:52
 • - Ngày tiếp nhận: 23/03/2018 09:00:52
 • - Ngày dự kiến trả: 11/04/2018 09:00:52
 • - Ngày có kết quả: 26/03/2018 15:24:31
 • Hồ sơ 35090618030006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
2
35210118040159
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN LÝ (082290177)
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 09:14:18
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 09:14:18
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:14:18
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:12:45
 • Hồ sơ 35210118040159 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện
3
35210118040158
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN HỮU CHIẾN (121947144)
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 09:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 09:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:10:32
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:12:20
 • Hồ sơ 35210118040158 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Huyện
4
35310618040069
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG THỊ CHIỀU (082182565)
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 15:06:22
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 15:06:22
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:07:53
 • Hồ sơ 35310618040069 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ
5
35310618040070
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • VI QUANG LỢI (082238573)
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 15:47:46
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 15:47:46
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:07:41
 • Hồ sơ 35310618040070 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ
6
35110118040226
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • HOÀNG KIM HỢP
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 15:39:24
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 15:39:24
 • - Ngày dự kiến trả: 25/04/2018 15:39:24
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:49:48
 • Hồ sơ 35110118040226 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
7
35080218040028
 • - Về việc: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. (Chứng thực từ nhiều sổ gốc).
 • TRẦN VĂN GIA (080795623)
 • - Ngày nộp: 20/04/2018 09:54:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/04/2018 09:54:39
 • - Ngày dự kiến trả: 25/04/2018 09:54:39
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:17:41
 • Hồ sơ 35080218040028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở GD và ĐT
8
35110118040221
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • MÔNG TRƯỜNG GIANG
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 15:55:13
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 15:55:13
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 15:55:13
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:03:34
 • Hồ sơ 35110118040221 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
9
35110118040216
 • - Về việc: Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
 • LÊ XUÂN VIỆT
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 14:36:06
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 14:36:06
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:03:34
 • Hồ sơ 35110118040216 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
10
35110118040213
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HÀ MẠNH HỒ (081000895)
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 09:59:46
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 09:59:46
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:59:46
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:03:34
 • Hồ sơ 35110118040213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
11
35110118040212
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ XUÂN VINH (082226895)
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 09:57:31
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 09:57:31
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:57:31
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:03:34
 • Hồ sơ 35110118040212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
12
35300118040012
 • - Về việc: Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
 • TÔN GIÁO
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 14:22:58
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 14:22:58
 • - Ngày dự kiến trả: 17/05/2018 14:22:58
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:52:50
 • Hồ sơ 35300118040012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ
13
35280218040003
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • VŨ HỒNG HẢI
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 14:44:02
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 14:44:02
 • - Ngày dự kiến trả: 27/04/2018 14:44:02
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:52:43
 • Hồ sơ 35280218040003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
14
35280218040002
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TEST
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 09:05:37
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 09:05:37
 • - Ngày dự kiến trả: 27/04/2018 09:05:37
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 09:15:32
 • Hồ sơ 35280218040002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
15
35150218032337
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • HOÀNG VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 09:05:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 09:05:20
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:57
 • Hồ sơ 35150218032337 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn