Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 312 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
35280218070131
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • VƯƠNG MỸ LỆ (080943382)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:54:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:54:50
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:54:50
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:38:00
  Hồ sơ 35280218070131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
2
35280218070130
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ HỒNG (081012284)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:12:25
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:12:25
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:12:25
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:37:29
  Hồ sơ 35280218070130 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
3
35280218070129
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HÀ HUYỀN MY (082200423)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:09:16
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:09:16
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:09:16
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:36:52
  Hồ sơ 35280218070129 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
4
35280218070128
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐẶNG THỊ THU (082140763)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:03:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:03:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:03:04
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:36:22
  Hồ sơ 35280218070128 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
5
35280218070127
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRIỆU VĂN THUẬN (081015324)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:41:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:41:06
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:41:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:35:55
  Hồ sơ 35280218070127 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
6
35280218070126
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LINH VAN NHẤT (080990948)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:38:42
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:38:42
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:38:42
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:35:17
  Hồ sơ 35280218070126 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
7
35280218070125
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRẦN VĂN TUẤN (121793281)
 • - Ngày nộp: 27/07/2018 09:36:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2018 09:36:17
 • - Ngày dự kiến trả: 30/07/2018 09:36:17
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:34:42
  Hồ sơ 35280218070125 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
8
35280218070124
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NÔNG VĂN HÒA (082050592)
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 10:54:27
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 10:54:27
 • - Ngày dự kiến trả: 27/07/2018 10:54:27
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:34:03
  Hồ sơ 35280218070124 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
9
35280218050059
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG THỊ LEN (080781949)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 08:29:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 08:29:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:29:36
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 16:48:39
  Hồ sơ 35280218050059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
10
35280218050060
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGÔ THỊ NGUYỆN (082033633)
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 16:35:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 16:35:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 16:35:11
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 16:46:26
  Hồ sơ 35280218050060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
11
35280218060108
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN THIỆP (082048724)
 • - Ngày nộp: 28/06/2018 15:36:25
 • - Ngày tiếp nhận: 28/06/2018 15:36:25
 • - Ngày dự kiến trả: 01/07/2018 15:36:25
 • - Ngày có kết quả: 29/06/2018 09:39:18
  Hồ sơ 35280218060108 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
12
35181418050282
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc).
 • TRẦN HỒNG NHUNG (082281580)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 11:19:05
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 11:19:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 16:41:47
  Hồ sơ 35181418050282 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ
13
35110118070510
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (áp dụng cấp mới và cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)
 • NGUYỄN THỊ NHẠN
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 09:12:19
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 09:12:19
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2018 14:29:30
  Hồ sơ 35110118070510 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
14
35050618060037
 • - Về việc: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ KHCN do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH LẠNG SƠN
 • - Ngày nộp: 21/06/2018 11:03:37
 • - Ngày tiếp nhận: 21/06/2018 11:03:37
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/06/2018 08:15:44
  Hồ sơ 35050618060037 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
15
35280218060107
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐỖ THU HIỀN (080789304)
 • - Ngày nộp: 25/06/2018 16:25:21
 • - Ngày tiếp nhận: 25/06/2018 16:25:21
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2018 16:25:21
 • - Ngày có kết quả: 26/06/2018 13:59:53
  Hồ sơ 35280218060107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả