Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn)

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 229 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
35280218050059
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • HOÀNG THỊ LEN (080781949)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 08:29:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 08:29:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:29:36
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 16:48:39
  Hồ sơ 35280218050059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
2
35280218050060
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGÔ THỊ NGUYỆN (082033633)
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 16:35:11
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 16:35:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 16:35:11
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2018 16:46:26
  Hồ sơ 35280218050060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
3
35181418050282
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc).
 • TRẦN HỒNG NHUNG (082281580)
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 11:19:05
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 11:19:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/05/2018 16:41:47
  Hồ sơ 35181418050282 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ
4
35280218050058
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NÔNG VĂN SÁU (082053532)
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 16:08:24
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 16:08:24
 • - Ngày dự kiến trả: 27/05/2018 16:08:24
 • - Ngày có kết quả: 25/05/2018 16:32:52
  Hồ sơ 35280218050058 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
5
35110118040212
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ XUÂN VINH (082226895)
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 09:57:31
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 09:57:31
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:57:31
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:03:34
  Hồ sơ 35110118040212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện
6
35150218032337
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • HOÀNG VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 28/03/2018 09:05:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/03/2018 09:05:20
 • - Ngày dự kiến trả: 30/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:57
  Hồ sơ 35150218032337 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
7
35150218042683
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • CHU THỊ THIỀM
 • - Ngày nộp: 13/04/2018 14:43:46
 • - Ngày tiếp nhận: 13/04/2018 14:43:46
 • - Ngày dự kiến trả: 17/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:47
  Hồ sơ 35150218042683 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
8
35150218042710
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • TRẦN THỊ HIỀN
 • - Ngày nộp: 16/04/2018 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 16/04/2018 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 18/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:30
  Hồ sơ 35150218042710 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
9
35150218042716
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • HOÀNG VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 07:57:00
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 07:57:00
 • - Ngày dự kiến trả: 19/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:18
  Hồ sơ 35150218042716 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
10
35150218042717
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • TÔ TIỂU MẪN
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 08:09:44
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 08:09:44
 • - Ngày dự kiến trả: 19/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:30:07
  Hồ sơ 35150218042717 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
11
35150218042724
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • NGUYỄN THANH XUÂN
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 09:42:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 09:42:43
 • - Ngày dự kiến trả: 19/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:29:55
  Hồ sơ 35150218042724 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
12
35150218042743
 • - Về việc: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. (Trường hợp thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc không cần xác minh giấy tờ).
 • NÔNG THÚY SAN
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 15:00:01
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 15:00:01
 • - Ngày dự kiến trả: 19/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 07:29:43
  Hồ sơ 35150218042743 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
13
35150218042640
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • NGUYỄN THỊ VÂN
 • - Ngày nộp: 12/04/2018 14:20:36
 • - Ngày tiếp nhận: 12/04/2018 14:20:36
 • - Ngày dự kiến trả: 07/05/2018 14:20:36
 • - Ngày có kết quả: 23/04/2018 13:19:24
  Hồ sơ 35150218042640 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
14
35150218042664
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (QT mới).
 • NGUYỄN MINH TUYỀN
 • - Ngày nộp: 13/04/2018 08:15:38
 • - Ngày tiếp nhận: 13/04/2018 08:15:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/05/2018 08:15:38
 • - Ngày có kết quả: 23/04/2018 13:19:05
  Hồ sơ 35150218042664 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn
15
35150218042733
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • BA NGỌC NHƯ QUỲNH
 • - Ngày nộp: 17/04/2018 10:52:18
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2018 10:52:18
 • - Ngày dự kiến trả: 10/05/2018 10:52:18
 • - Ngày có kết quả: 23/04/2018 13:18:47
  Hồ sơ 35150218042733 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ TP Lạng Sơn