CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 60 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 2.000058.000.00.00.H37 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động khoa học & công nghệ
2 1.003542.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ 918/QĐ-UBND
3 2.000212.000.00.00.H37 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
4 2.002380.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
5 2.001483.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ 918/QĐ-UBND
6 1.000449.000.00.00.H37 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
7 2.002381.000.00.00.H37 Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
8 1.000438.000.00.00.H37 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
9 2.002382.000.00.00.H37 Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
10 2.001209.000.00.00.H37 Đăng ký Công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 918/QĐ-UBND
11 2.002383.000.00.00.H37 Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
12 2.002384.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
13 2.000461.000.00.00.H37 Xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập Hoạt động khoa học & công nghệ
14 2.001207.000.00.00.H37 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 918/QĐ-UBND
15 2.002379.000.00.00.H37 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân