CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1813 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
46 2.000058.000.00.00.H37 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
47 1.011816.000.00.00.H37 Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ 1404/QĐ-UBND
48 2.002544.000.00.00.H37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ 1090/QĐ-UBND
49 2.002546.000.00.00.H37 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ 1090/QĐ-UBND
50 1.003542.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ 918/QĐ-UBND
51 2.000212.000.00.00.H37 Công bố sử dụng dấu định lượng Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
52 1.005125.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
53 2.002097.000.00.00.H37 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 999/QĐ-UBND
54 2.002551.000.00.00.H37 Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 1378/QĐ-UBND
55 2.002283.000.00.00.H37 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu 999/QĐ-UBND
56 1.009642.000.00.00.h37 Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
57 1.009647.000.00.00.H37 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
58 2.000765.000.00.00.H37 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 2503/QĐ-UBND
59 2.002418.000.00.00.H37 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1380/QĐ-UBND
60 1.010010.000.00.00.H37 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND