CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
46 2.001610.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND
47 2.000024.000.00.00.H37 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 2503/QĐ-UBND
48 2.002003.000.00.00.H37 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 2503/QĐ-UBND
49 1.005449.000.00.00.H37 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) [SLD] - An toàn, vệ sinh lao động 1708/QĐ-UBND
50 2.000051.000.00.00.H37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp [SLD] - Bảo trợ xã hội 1708/QĐ-UBND
51 1.009466.000.00.00.H37 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể [SLD] - Lao động, Tiền lương 1022/QĐ-UBND
52 2.001950.000.00.00.H37 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) [SLD] - Lao động, Tiền lương 1708/QĐ-UBND
53 1.010801.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
54 1.010804.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
55 1.010809.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
56 1.010812.000.00.00.H37 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
57 1.010831.000.00.00.H37 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
58 2.000025.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1708/QĐ-UBND
59 1.000502.000.00.00.H37 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày [SLD] - Quản lý lao động ngoài nước 1708/QĐ-UBND
60 1.010587.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND