CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
91 2.000526.000.00.00.H37 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện
92 2.000453.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210M3 đến dưới 5.000M3 Dầu khí Số 606/QD-UBND
93 1.007913.000.00.00.H37 Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công Khuyến Công
94 2.000142.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh Doanh Khí 2361/QĐ-UBND
95 2.000163.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG Kinh Doanh Khí 1611/QĐ-UBND
96 2.000046.000.00.00.H37 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa Học Công Nghệ Số 606/QD-UBND
97 1.007914.000.00.00.H37 Thẩm định lựa chọn giao doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Công thương Số 606/QD-UBND
98 1.001158.000.00.00.H37 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Công nghiệp hỗ trợ Số 813/QĐ-UBND
99 1.005190.000.00.00.H37 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Số 606/QD-UBND
100 2.000190.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
101 2.000637.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
102 2.000063.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế QĐ 113
103 2.000229.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp
104 2.000004.000.00.00.H37 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại 1454/QĐ-UBND
105 2.002206.000.00.00.H37 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách [STC] - Tài chính đầu tư và Tin học 791/QĐ-UBND