CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.003001.000.00.00.H37 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
2 1.004616.000.00.00.H37 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
3 1.000101.000.00.00.H37 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
4 1.002706.000.00.00.H37 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
5 2.000980.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
6 1.001675.000.00.00.H37 Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
7 1.002600.000.00.00.H37 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Mỹ phẩm 2004 /QĐ-UBND
8 1.001523.000.00.00.H37 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cán bộ 1325/QĐ-UBND
9 1.003006.000.00.00.H37 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Quản lý trang thiết bị Y tế 25/QĐ-UBND
10 1.002425.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 1325/QĐ-UBND
11 1.003580.000.00.00.H37 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
12 2.000981.000.00.00.H37 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
13 2.000993.000.00.00.H37 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
14 1.003564.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số 1325/QĐ-UBND
15 1.004604.000.00.00.H37 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Dược phẩm 1325/QĐ-UBND