CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
16 1.000262.000.00.00.H37 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
17 1.002694.000.00.00.H37 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
18 1.001138.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
19 1.003055.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm 1325/QĐ-UBND
20 1.009566.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu Mỹ phẩm 1325/QĐ-UBND
21 1.001514.000.00.00.H37 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cán bộ 1325/QĐ-UBND
22 1.003029.000.00.00.H37 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B Quản lý trang thiết bị Y tế 25/QĐ-UBND
23 2.000655.000.00.00.H37 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
24 2.000972.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế thi thể, hài cốt, tro cốt Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
25 1.002150.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số 1325/QĐ-UBND
26 1.004599.000.00.00.H37 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
27 1.000269.000.00.00.H37 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
28 1.002671.000.00.00.H37 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
29 2.000559.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
30 1.003064.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Mỹ phẩm 1325/QĐ-UBND