CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
46 1.009322.000.00.00.H37 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 1794/QĐ-UBND
47 1.009334.000.00.00.H37 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 1794/QĐ-UBND
48 1.000903.000.00.00.H37 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hoá cơ sở 497/QĐ-UBND
49 2.001931.000.00.00.H37 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
50 1.002939.000.00.00.H37 Đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới Xuất nhập khẩu
51 1.000473.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 2361/QĐ-UBND
52 2.002190.000.00.00.H37 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Bồi thường nhà nước 2264/QĐ-UBND
53 1.009994.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp giấy phép xây dựng 1466/QĐ-UBND
54 1.009995.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp giấy phép xây dựng 1466/QĐ-UBND
55 1.009998.000.00.00.H37 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp giấy phép xây dựng 1466/QĐ-UBND
56 2.001786.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
57 2.001234.000.00.00.H37 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai 705/QĐ-UBND
58 1.003226.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) [SVH] - Gia đình 497/QĐ-UBND
59 1.004444.000.00.00.H37 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học 2381/QĐ-UBND
60 1.001766.000.00.00.H37 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch 2264/QĐ-UBND