Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Lĩnh vực Dân số

Loading...