Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
80.104
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
77.432
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 22/03/2023 08:39:53

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 22/03/2023 08:39:53

Số lượt truy cập
4778
Đang online: 0
Hôm qua: 20
Tháng trước: 572
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN