Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
29.097
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
27.285
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/02/2023 15:06:59

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 07/02/2023 15:06:59

Số lượt truy cập
6177681
Đang online: 17
Hôm qua: 14063
Tháng trước: 304572
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN