Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
165.025
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
161.427
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 10/06/2023 07:56:48

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 10/06/2023 07:56:48

Số lượt truy cập
7296868
Đang online: 1
Hôm qua: 7312
Tháng trước: 280556
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN