CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 3.000001.000.00.00.H37 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp DỊCH VỤ CUNG CẤP ĐIỆN MỚI
2 3.000095.000.00.00.H37 Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
3 1.010200.000.00.00.H37 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất đai 705/QĐ-UBND
4 1.004267.000.00.00.H37 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Đất đai 504 /QĐ-UBND
5 1.000049.000.00.00.H37 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc và Bản đồ 408/QĐ-UBND
6 1.001923.000.00.00.H37 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Đo đạc và Bản đồ 408/QĐ-UBND
7 1.000778.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản 504 /QĐ-UBND
8 1.004583.000.00.00.H37 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm 408/QĐ-UBND
9 1.004237.000.00.00.H37 Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường Viễn thám - Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 08/QĐ-STNMT
10 1.000987.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, thủy văn 2409/QĐ-UBND
11 1.010727.000.00.00.H37 Cấp giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
12 1.010730.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
13 1.004232.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước 504 /QĐ-UBND
14 1.004875.000.00.00.H37 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc 1025/QĐ-UBND
15 1.009742.000.00.00.H37 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn [BQL] - Đầu tư tại Việt Nam 1572/QĐ-UBND