CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 60 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
1 2.002544.000.00.00.H37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 1090/QĐ-UBND
2 2.002546.000.00.00.H37 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 1090/QĐ-UBND
3 3.000259.000.00.00.H37 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 623/QĐ-UBND
4 1.012353.000.00.00.H37 Xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 410/QĐ-UBND
5 1.011816.000.00.00.H37 Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 1404/QĐ-UBND
6 1.011937.000.00.00.H37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Cấp Sở Sở hữu trí tuệ 1732/QĐ-UBND
7 2.000212.000.00.00.H37 Công bố sử dụng dấu định lượng Cấp Sở Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
8 1.012074.000.00.00.H37 Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Cấp Sở Trồng trọt 2173/QĐ-UBND
9 2.002380.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Sở An toàn bức xạ hạt nhân 1451/QĐ-UBND
10 1.011938.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Cấp Sở Sở hữu trí tuệ 1732/QĐ-UBND
11 1.000449.000.00.00.H37 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Cấp Sở Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
12 1.012075.000.00.00.H37 Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Cấp Sở Trồng trọt 2173/QĐ-UBND
13 2.002381.000.00.00.H37 Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Sở An toàn bức xạ hạt nhân 1451/QĐ-UBND
14 2.002548.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao Cấp Sở Hoạt động khoa học & công nghệ 1090/QĐ-UBND
15 1.011939.000.00.00.H37 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Cấp Sở Sở hữu trí tuệ 1732/QĐ-UBND