CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.001261.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
2 1.000703.000.00.00.H37 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ 2094/QĐ-UBND
3 1.001826.000.00.00.H37 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ 2094/QĐ-UBND
4 1.008027.000.00.00.H37 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ 554 /QĐ-UBND
5 1.010707.000.00.00.H37 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ 944/QĐ-UBND
6 1.004325.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
7 2.002287.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ 2094/QĐ-UBND
8 1.008028.000.00.00.H37 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ 554 /QĐ-UBND
9 1.010708.000.00.00.H37 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ 944/QĐ-UBND
10 1.005018.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
11 1.008029.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ 554 /QĐ-UBND
12 1.010709.000.00.00.H37 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ 944/QĐ-UBND
13 1.001001.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
14 1.010711.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Đường bộ 944/QĐ-UBND
15 1.010710.000.00.00.H37 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ 944/QĐ-UBND