CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.005449.000.00.00.H37 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Cấp Sở [SLD] - An toàn, vệ sinh lao động 1708/QĐ-UBND
2 2.000051.000.00.00.H37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Cấp Sở [SLD] - Bảo trợ xã hội 1708/QĐ-UBND
3 1.009466.000.00.00.H37 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Cấp Sở [SLD] - Lao động, Tiền lương 1022/QĐ-UBND
4 2.001949.000.00.00.H37 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Cấp Sở [SLD] - Lao động, Tiền lương 1708/QĐ-UBND
5 1.010801.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
6 1.010804.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
7 1.010809.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
8 1.010812.000.00.00.H37 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
9 1.010831.000.00.00.H37 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
10 2.000025.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Cấp Sở [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1708/QĐ-UBND
11 1.010936.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Sở [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1393/QĐ-UBND
12 1.000502.000.00.00.H37 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Cấp Sở [SLD] - Quản lý lao động ngoài nước 1079/QĐ-UBND
13 1.010587.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Sở [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
14 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Cấp Sở [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
15 1.010927.000.00.00.H37 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Cấp Sở [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 1337/QĐ-UBND