CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 88 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.004509.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật 1609/QĐ-UBND
2 1.008126.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi 1609/QĐ-UBND
3 1.000055.000.00.00.H37 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp 2609/QĐ-UBND
4 1.003596.000.00.00.H37 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp 2609/QĐ-UBND
5 1.003524.000.00.00.H37 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
6 1.003327.000.00.00.H37 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
7 2.001241.000.00.00.H37 Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 1609/QĐ-UBND
8 1.008408.000.00.00.H37 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phòng chống thiên tai 2609/QĐ-UBND
9 1.004385.000.00.00.H37 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi 2609/QĐ-UBND
10 1.004692.000.00.00.H37 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực Thủy sản 2609/QĐ-UBND
11 1.004923.000.00.00.H37 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản 2609/QĐ-UBND
12 2.001064.000.00.00.H37 Thủ tục cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y 1609/QĐ-UBND
13 1.004493.000.00.00.H37 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh) Bảo vệ Thực vật 1609/QĐ-UBND
14 1.008127.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi 1609/QĐ-UBND
15 1.004815.000.00.00.H37 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp 63/QĐ-UBND