CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 136 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 2.001640.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Cấp Sở An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 1737/QĐ-UBND
2 1.007913.000.00.00.H37 Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công Cấp Sở Công nghiệp địa phương 2019/QĐ-UBND
3 1.001158.000.00.00.H37 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Cấp Sở Công nghiệp nặng 2019/QĐ-UBND
4 2.000453.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210M3 đến dưới 5.000M3 Cấp Sở Dầu khí 2019/QĐ-UBND
5 2.000142.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Cấp Sở Kinh Doanh Khí 2019/QĐ-UBND
6 2.000163.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG Cấp Sở Kinh Doanh Khí 2019/QĐ-UBND
7 2.000046.000.00.00.H37 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Cấp Sở Khoa Học Công Nghệ 2019/QĐ-UBND
8 2.000190.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Cấp Sở Lưu thông hàng hóa trong nước 2019/QĐ-UBND
9 2.000637.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Cấp Sở Lưu thông hàng hóa trong nước 2019/QĐ-UBND
10 1.007914.000.00.00.H37 Thẩm định lựa chọn giao doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý chợ Cấp Sở Lưu thông hàng hóa trong nước 2019/QĐ-UBND
11 1.005190.000.00.00.H37 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Cấp Sở Giám định thương mại 2019/QĐ-UBND
12 2.000063.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Thương Mại Quốc Tế 2019/QĐ-UBND
13 2.000229.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Cấp Sở Vật liệu nổ công nghiệp 2019/QĐ-UBND
14 2.000004.000.00.00.H37 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Sở Xúc tiến thương mại 2019/QĐ-UBND
15 2.001607.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) Cấp Sở An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 1737/QĐ-UBND