CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 55 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 2.001116.000.00.00.H37 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Giám định tư pháp xây dựng 1346/QĐ-UBND
2 1.009972.000.00.00.H37 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hoạt động xây dựng 1466/QĐ-UBND
3 1.009974.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Hoạt động xây dựng 1466/QĐ-UBND
4 1.009980.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Hoạt động xây dựng 1466/QĐ-UBND
5 1.009988.000.00.00.H37 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng 1466/QĐ-UBND
6 1.002693.000.00.00.H37 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị đối với cây được bảo tồn Hạ tầng kỹ thuật sxd 1346/QĐ-UBND
7 1.002572.000.00.00.H37 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản 1346/QĐ-UBND
8 1.007766.000.00.00.H37 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở 1466/QĐ-UBND
9 1.008432 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng 2762/QĐ-UBND
10 1.008891.000.00.00.H37 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Kiến trúc 2762/QĐ-UBND
11 1.009788.000.00.00.H37 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1099/QĐ-UBND
12 1.009794.000.00.00.H37 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1099/QĐ-UBND
13 1.006871.000.00.00.H37 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng 1346/QĐ-UBND
14 1.002515.000.00.00.H37 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Giám định tư pháp xây dựng 1346/QĐ-UBND
15 1.009975.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Hoạt động xây dựng 1466/QĐ-UBND