CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 134 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.003001.000.00.00.H37 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Cấp Sở Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
2 1.004616.000.00.00.H37 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Cấp Sở Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
3 1.002706.000.00.00.H37 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Cấp Sở Giám định y khoa 908/QĐ-UBND
4 1.011798.000.00.00.H37 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Cấp Sở Giám định y khoa 1644/QĐ-UBND
5 2.000980.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
6 1.002600.000.00.00.H37 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Cấp Sở Mỹ phẩm 2004 /QĐ-UBND
7 1.001523.000.00.00.H37 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Sở Tổ chức cán bộ 1931/QĐ-UBND
8 1.003006.000.00.00.H37 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Cấp Sở Quản lý trang thiết bị Y tế 25/QĐ-UBND
9 1.002425.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Sở An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 1325/QĐ-UBND
10 1.003580.000.00.00.H37 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Cấp Sở Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
11 2.000981.000.00.00.H37 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa Cấp Sở Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
12 2.000993.000.00.00.H37 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải Cấp Sở Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
13 1.003564.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Cấp Sở Dân số 1325/QĐ-UBND
14 1.004604.000.00.00.H37 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược Cấp Sở Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
15 1.002208.000.00.00.H37 Hồ sơ Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Cấp Sở Giám định y khoa 908/QĐ-UBND