CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 2.002407.000.00.00.H37 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại 1848/QĐ-UBND
2 2.002394.000.00.00.H37 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo 2410/QĐ-UBND
3 2.002400.000.00.00.H37 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng 1597/QĐ-UBND
4 2.002411.000.00.00.H37 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại 1848/QĐ-UBND
5 2.002401.000.00.00.H37 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng 1597/QĐ-UBND
6 1.010943.000.00.00.H37 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân 992/QĐ-UBND
7 2.002402.000.00.00.H37 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng 1597/QĐ-UBND
8 2.002499.000.00.00.H37 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư 961/QĐ-UBND
9 2.002403.000.00.00.H37 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng 1597/QĐ-UBND