CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.003888.000.00.00.H37 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Cấp Sở [STTTT] - Báo chí 1951/QĐ_UBND
2 1.003659.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép bưu chính Cấp Sở [STTTT] - Bưu chính 1273/QĐ-UBND
3 1.010902.000.00.00.H37 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Cấp Sở [STTTT] - Bưu chính 1273/QĐ-UBND
4 2.001765.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Cấp Sở [STTTT] - Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 347/QĐ-UBND
5 1.003868.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Cấp Sở [STTTT] - Xuất bản, in và phát hành 1157/QĐ-UBND
6 1.008201.000.00.00. H37 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Cấp Sở [STTTT] - Xuất bản, in và phát hành 347/QĐ-UBND
7 1.009374.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Cấp Sở [STTTT] - Báo chí 853/QĐ-UBND
8 1.003687.000.00.00.H37 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Cấp Sở [STTTT] - Bưu chính 1273/QĐ-UBND
9 1.003384.000.00.00.H37 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Cấp Sở [STTTT] - Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 347/QĐ-UBND
10 2.001594.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp Sở [STTTT] - Xuất bản, in và phát hành 1133/QĐ-UBND
11 1.009386.000.00.00.H37 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Cấp Sở [STTTT] - Báo chí 853/QĐ-UBND
12 1.003633.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Cấp Sở [STTTT] - Bưu chính 1273/QĐ-UBND
13 2.001098.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp Sở [STTTT] - Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 1951/QĐ_UBND
14 2.001584.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp Sở [STTTT] - Xuất bản, in và phát hành 1133/QĐ-UBND
15 2.001171.000.00.00.H37 Cho phép họp báo (trong nước) Cấp Sở [STTTT] - Báo chí 1951/QĐ_UBND