CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
1 1.000703.000.00.00.H37 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
2 1.001826.000.00.00.H37 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
3 1.008027.000.00.00.H37 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND
4 1.010707.000.00.00.H37 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
5 2.002287.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
6 1.008028.000.00.00.H37 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND
7 1.010708.000.00.00.H37 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
8 1.010709.000.00.00.H37 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
9 1.008029.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND
10 1.010710.000.00.00.H37 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
11 1.010711.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
12 1.010712.000.00.00.H37 Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
13 1.002861.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
14 1.002859.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
15 2.002288.000.00.00.H37 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng côngten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND