CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 234 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 2.000599.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 2361/QĐ-UBND
2 1.002425.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện An Toàn Thực Phẩm 1325/QĐ-UBND
3 1.005462.000.00.00.H37 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước 2264/QĐ-UBND
4 2.000286.000.00.00.H37 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội [SLD] - Bảo trợ xã hội 1471/QĐ-UBND
5 1.002693.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Hạ tầng kỹ thuật 1099/QĐ-UBND
6 2.001885.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
7 2.002096.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
8 1.003572.000.00.00.H37 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Đất đai 705/QĐ-UBND
9 1.003243.000.00.00.H37 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) [SVH] - Gia đình 497/QĐ-UBND
10 1.004442.000.00.00.H37 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học 2381/QĐ-UBND
11 2.000424.000.00.00.H37 Thực hiện hỗ trợ khi Hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Hòa giải cơ sở 2264/QĐ-UBND
12 2.000528.000.00.00.H37 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch 2264/QĐ-UBND
13 1.009195.000.00.00.H37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 2381/QĐ-UBND
14 2.001283.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh Doanh Khí 2361/QĐ-UBND
15 1.008360.000.00.00.H37 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 [SLD] - Lao động, Tiền lương 2445/QĐ-UBND