CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1825 thủ tục Xuất Excel
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
31 2.002597.000.00.00.H37 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Cấp Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 206/QĐ-UBND
32 1.005144.000.00.00.H37 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Cấp Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 584/QĐ-UBND
33 1.006388.000.00.00.H37 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Cấp Sở Giáo dục Trung học 2381/QĐ-UBND
34 2.002478.000.00.00.H37 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Cấp Sở Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
35 2.002479.000.00.00.H37 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Cấp Sở Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
36 2.002480.000.00.00.H37 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Cấp Sở Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
37 1.005092.000.00.00.H37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Cấp tỉnh) Cấp Sở Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 2381/QĐ-UBND
38 1.005017.000.00.00.H37 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Cấp Sở Các cơ sở giáo dục khác 2381/QĐ-UBND
39 1.000744.000.00.00.H37 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên. Cấp Sở Giáo dục thường xuyên
40 1.003734.000.00.00.H37 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cấp Sở Thi, tuyển sinh 2381/QĐ-UBND
41 1.005090.000.00.00.H37 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Cấp Sở Thi, tuyển sinh 584/QĐ-UBND
42 1.005095.000.00.00.H37 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cấp Sở Thi, tuyển sinh 2381/QĐ-UBND
43 1.001261.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Cấp Sở Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
44 1.000703.000.00.00.H37 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
45 2.002615.000.00.00.H37 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Cấp Sở Đường bộ 985/QĐ-UBND