CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1825 thủ tục Xuất Excel
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
76 1.010812.000.00.00.H37 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
77 1.010831.000.00.00.H37 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
78 2.000025.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Cấp Sở [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 408/QĐ-UBND
79 1.010936.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Sở [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1393/QĐ-UBND
80 1.000502.000.00.00.H37 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Cấp Sở [SLD] - Quản lý lao động ngoài nước 1079/QĐ-UBND
81 1.010587.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Sở [SLD] - Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
82 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Cấp Sở [SLD] - Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
83 1.010927.000.00.00.H37 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Cấp Sở [SLD] - Giáo dục nghề nghiệp 1337/QĐ-UBND
84 2.001959.000.00.00.H37 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Sở [SLD] - Giáo dục nghề nghiệp 408/QĐ-UBND
85 1.012091.000.00.00.H37 Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc Cấp Sở [SLD] - Trẻ em 408/QĐ-UBND
86 1.009873.000.00.00.H37 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Cấp Sở [SLD] - Việc Làm 1421/QĐ-UBND
87 1.001978.000.00.00.H37 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Cấp Sở [SLD] - Việc Làm 740/QĐ-UBND
88 1.008126.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Cấp Sở Chăn nuôi 1338/QĐ-UBND
89 1.011647.000.00.00.H37 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao Cấp Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1075/QĐ-UBND
90 1.012413.000.00.00.H37 Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừng Cấp Sở Kiểm lâm 550/QĐ-UBND