CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1830 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1801 1.001497.000.00.00.H37 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1802 1.003516.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Cấp Sở Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
1803 1.001496.000.00.00.H37 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1804 1.001035.000.00.00.H37 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1805 2.000984.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
1806 1.001495.000.00.00.H37 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1807 2.000968.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
1808 1.001493.000.00.00.H37 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1809 1.000314.000.00.00.H37 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1810 1.001492.000.00.00.H37 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1811 1.001061.000.00.00.H37 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1812 1.000939.000.00.00.H37 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1813 1.005466.000.00.00.H37 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Cấp Sở Các cơ sở giáo dục khác 2381/QĐ-UBND
1814 2.001919.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1815 1.006446.000.00.00.H37 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND