CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1844 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1831 1.000718.000.00.00.H37 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1832 2.001915.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
1833 1.000716.000.00.00.H37 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1834 1.000583.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ và đường địa phương Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1835 1.008722.000.00.00.H37 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1836 1.008723.000.00.00.H37 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Sở Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1837 1.000028.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1838 2.001963.000.00.00.H37 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
1839 1.004993.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1840 2.002285.000.00.00.H37 Đăng ký khai thác tuyến Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1841 2.002286.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1842 1.001005.000.00.00.H37 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Cấp Sở Lưu thông hàng hóa trong nước 2019/QĐ-UBND
1843 2.000459.000.00.00.H37 Tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá Cấp Sở Lưu thông hàng hóa trong nước 2019/QĐ-UBND
1844 1.005099.000.00.00.H37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục Tiểu học 2381/QĐ-UBND