CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1786 2.001915.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ 944/QĐ-UBND
1787 1.000716.000.00.00.H37 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1788 1.000583.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ và đường địa phương Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1789 1.008722.000.00.00.H37 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1790 1.008723.000.00.00.H37 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài 2381/QĐ-UBND
1791 1.000028.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1792 2.001963.000.00.00.H37 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ 944/QĐ-UBND
1793 1.004993.000.00.00.H37 Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1794 2.002285.000.00.00.H37 Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1795 2.002286.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ 2094/QĐ-UBND
1796 1.001005.000.00.00.H37 Tiếp nhận, rà soát Đăng ký giá Lưu thông hàng hóa trong nước Số 1618/QĐ-UBND
1797 2.000459.000.00.00.H37 Tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá Lưu thông hàng hóa trong nước Số 1618/QĐ-UBND
1798 2.001819.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 2609/QĐ-UBND
1799 1.005099.000.00.00.H37 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục Tiểu học 2381/QĐ-UBND