CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1813 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
16 1.011671.000.00.00.H37 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Đo đạc và bản đồ 1159/QĐ-UBND
17 1.000778.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản 504 /QĐ-UBND
18 1.011441.000.00.00.H37 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký biện pháp bảo đảm 428/QĐ-UBND
19 1.004237.000.00.00.H37 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Viễn thám - Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 974/QĐ-UBND
20 1.000987.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Khí tượng, thủy văn 1159/QĐ-UBND
21 1.010727.000.00.00.H37 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
22 1.010730.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
23 1.004232.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước 1026/QĐ-UBND
24 1.004875.000.00.00.H37 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân Tộc Dân tộc 1025/QĐ-UBND
25 1.009742.000.00.00.H37 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn [BQL] - Đầu tư tại Việt Nam 1572/QĐ-UBND
26 1.003010.000.00.00.H37 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn [BQL] - Đất đai 2176/QĐ-UBND
27 1.006949.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn [BQL] - Hoạt động xây dựng 1572/QĐ-UBND
28 3.000019.000.00.00.H37 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn [BQL] - Quản lý công sản 1891/QĐ-UBND
29 1.005144.000.00.00.H37 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 584/QĐ-UBND
30 1.009002.000.00.00.H37 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 2381/QĐ-UBND