CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
16 2.001234.000.00.00.H37 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. [BQL] - Đất đai 2176/QĐ-UBND
17 1.006949.000.00.00.H37 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) [BQL] - Hoạt động xây dựng 1572/QĐ-UBND
18 3.000019.000.00.00.H37 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế [BQL] - Quản lý công sản 1891/QĐ-UBND
19 1.005144.000.00.00.H37 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 62/QĐ-UBND
20 1.009002.000.00.00.H37 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 2381/QĐ-UBND
21 1.006388.000.00.00.H37 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học 2381/QĐ-UBND
22 2.002478.000.00.00.H37 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
23 2.002479.000.00.00.H37 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
24 2.002480.000.00.00.H37 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học 785/QĐ-UBND
25 1.005092.000.00.00.H37 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 2381/QĐ-UBND
26 1.005017.000.00.00.H37 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác 2381/QĐ-UBND
27 1.000744.000.00.00.H37 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên. Giáo dục thường xuyên
28 1.003734.000.00.00.H37 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thi, tuyển sinh 2381/QĐ-UBND
29 1.005095.000.00.00.H37 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh 2381/QĐ-UBND
30 1.007315.000.00.00.H37 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT) Thi, tuyển sinh 2381/QĐ-UBND