CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
31 1.001261.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
32 1.000703.000.00.00.H37 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ 2094/QĐ-UBND
33 1.001826.000.00.00.H37 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ 2094/QĐ-UBND
34 1.008027.000.00.00.H37 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ 554 /QĐ-UBND
35 1.010707.000.00.00.H37 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ 944/QĐ-UBND
36 2.000058.000.00.00.H37 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Hoạt động khoa học & công nghệ
37 1.003542.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ 918/QĐ-UBND
38 2.000212.000.00.00.H37 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 859/QĐ-UBND
39 1.005125.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 2503/QĐ-UBND
40 2.002097.000.00.00.H37 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 999/QĐ-UBND
41 2.002283.000.00.00.H37 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Đấu thầu 999/QĐ-UBND
42 1.009642.000.00.00.h37 Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
43 1.009647.000.00.00.H37 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
44 2.000765.000.00.00.H37 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 2503/QĐ-UBND
45 1.010010.000.00.00.H37 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND