CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
61 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
62 1.009873.000.00.00.H37 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm [SLD] - Việc Làm 1421/QĐ-UBND
63 2.002398.000.00.00.H37 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch Covid-19 [SLD] - Việc Làm 2445/QĐ-UBND
64 1.001978.000.00.00.H37 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp [SLD] - Việc Làm 1708/QĐ-UBND
65 1.008363.000.00.00.H37 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-19 [SLD] - Việc Làm 2445/QĐ-UBND
66 1.004509.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật 1609/QĐ-UBND
67 1.008126.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi 1609/QĐ-UBND
68 1.000055.000.00.00.H37 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp 2609/QĐ-UBND
69 1.003596.000.00.00.H37 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp 2609/QĐ-UBND
70 1.003524.000.00.00.H37 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
71 1.003327.000.00.00.H37 Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
72 2.001241.000.00.00.H37 Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 1609/QĐ-UBND
73 1.008408.000.00.00.H37 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phòng chống thiên tai 2609/QĐ-UBND
74 1.004385.000.00.00.H37 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thủy lợi 2609/QĐ-UBND
75 1.004692.000.00.00.H37 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực Thủy sản 2609/QĐ-UBND