CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1799 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
76 1.004923.000.00.00.H37 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản 2609/QĐ-UBND
77 2.001064.000.00.00.H37 Thủ tục cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Thú y 1609/QĐ-UBND
78 1.000989.000.00.00.H37 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương 672/QĐ-UBND
79 2.000465.000.00.00.H37 Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương 1881/QĐ-UBND
80 1.005384.000.00.00.H37 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức 1794/QĐ-UBND
81 1.005394.000.00.00.H37 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức 1794/QĐ-UBND
82 2.001717.000.00.00.H37 Thủ tục Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Quản lý nhà nước về công tác Thanh Niên 901/QĐ-UBND
83 2.000449.000.00.00.H37 Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
84 1.001894.000.00.00.H37 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, tôn giáo 761/QĐ-UBND
85 1.003503.000.00.00.H37 Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ 901/QĐ-UBND
86 1.009319.000.00.00.H37 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 1794/QĐ-UBND
87 1.009331.000.00.00.H37 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 1794/QĐ-UBND
88 1.010194.000.00.00.H37 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc Văn thư - Lưu trữ 1923/QĐ-UBND
89 2.002311.000.00.00.H37 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị, hội thảo quốc tế 1954/QĐ-UBND
90 2.001640.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) An toàn Đập, Hồ chứa thủy điện 2361/QĐ-UBND