CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1813 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
76 1.010587.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
77 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
78 1.010927.000.00.00.H37 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [SLD]- Giáo dục nghề nghiệp 1337/QĐ-UBND
79 1.009873.000.00.00.H37 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [SLD] - Việc Làm 1421/QĐ-UBND
80 1.001978.000.00.00.H37 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [SLD] - Việc Làm 1079/QĐ-UBND
81 1.004509.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ Thực vật 1609/QĐ-UBND
82 1.008126.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chăn nuôi 1338/QĐ-UBND
83 1.011647.000.00.00.H37 Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khoa học, Công nghệ và Môi trường 1075/QĐ-UBND
84 1.000055.000.00.00.H37 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp 2609/QĐ-UBND
85 1.003596.000.00.00.H37 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp 2609/QĐ-UBND
86 1.003524.000.00.00.H37 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
87 1.011769.000.00.00.H37 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng (trường hợp nước sạch nông thôn) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý công sản 1528/QĐ-UBND
88 2.001241.000.00.00.H37 Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 1609/QĐ-UBND
89 1.008408.000.00.00.H37 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng chống thiên tai 2609/QĐ-UBND
90 1.004385.000.00.00.H37 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủy lợi 1444/QĐ-UBND