CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục Xuất Excel
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
1 1.001261.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Cấp Sở Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
2 1.000703.000.00.00.H37 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
3 2.002615.000.00.00.H37 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm Cấp Sở Đường bộ 985/QĐ-UBND
4 1.001826.000.00.00.H37 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
5 1.008027.000.00.00.H37 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND
6 1.010707.000.00.00.H37 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
7 1.004325.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Cấp Sở Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
8 2.002287.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
9 2.002616.000.00.00.H37 Điều chỉnh thông tin trên Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Cấp Sở Đường bộ 985/QĐ-UBND
10 2.002617.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm do bị mất, bị hỏng Cấp Sở Đường bộ 985/QĐ-UBND
11 1.008028.000.00.00.H37 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND
12 1.010708.000.00.00.H37 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
13 1.005018.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Cấp Sở Đăng kiểm 2094/QĐ-UBND
14 1.010709.000.00.00.H37 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
15 1.008029.000.00.00.H37 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Cấp Sở Đường bộ 447/QĐ-UBND