CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục Xuất Excel
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
61 1.001994.000.00.00.H37 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
62 2.000881.000.00.00.H37 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
63 2.000872.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
64 2.000847.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
65 1.001919.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
66 1.001896.000.00.00.H37 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
67 1.001970.000.00.00.H37 Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
68 2.000769.000.00.00.H37 Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
69 1.001035.000.00.00.H37 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
70 1.000314.000.00.00.H37 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
71 1.001061.000.00.00.H37 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
72 2.001919.000.00.00.H37 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
73 1.001087.000.00.00.H37 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND
74 2.001915.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Cấp Sở Đường bộ 944/QĐ-UBND
75 1.000583.000.00.00.H37 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Cấp Sở Đường bộ 2094/QĐ-UBND