CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
31 1.003039.000.00.00.H37 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Quản lý trang thiết bị Y tế 25/QĐ-UBND
32 1.001386.000.00.00.H37 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
33 1.002204.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch Y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
34 1.004596.000.00.00.H37 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược theo hình thức xét hồ sơ Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
35 1.002952.000.00.00.H37 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
36 1.000272.000.00.00.H37 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
37 1.002208.000.00.00.H37 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
38 2.000552.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
39 1.004607.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
40 1.004593.000.00.00.H37 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
41 1.000276.000.00.00.H37 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND
42 1.006780.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
43 1.004564.000.00.00.H37 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
44 1.004585.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
45 1.000278.000.00.00.H37 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Giám định y khoa 1325/QĐ-UBND