CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
106 1.002140.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
107 1.004600.000.00.00.H37 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý. Y tế dự phòng 1325/QĐ-UBND
108 1.009407.000.00.00.H37 Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế Dược phẩm 1325/QĐ-UBND
109 1.002131.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
110 1.002097.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
111 1.002073.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
112 1.003746.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
113 1.002037.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
114 1.002015.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
115 1.002000.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
116 1.001987.000.00.00.H37 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
117 1.001086.000.00.00.H37 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
118 1.001077.000.00.00.H37 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
119 1.001058.000.00.00.H37 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
120 1.001004.000.00.00.H37 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND