CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 142 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
121 1.000986.000.00.00.H37 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
122 1.000980.000.00.00.H37 Khám sức khỏe định kỳ Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
123 1.003709.000.00.00.H37 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
124 1.003748.000.00.00.H37 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
125 1.003773.000.00.00.H37 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
126 1.003787.000.00.00.H37 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
127 1.003800.000.00.00.H37 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
128 1.003824.000.00.00.H37 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi theo quy định tại các điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
129 1.003848.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
130 1.003876.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
131 1.003803.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
132 1.003774.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
133 1.002111.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND
134 1.002058.000.00.00.H37 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1823/QĐ-UBND
135 1.003720.000.00.00.H37 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám, chữa bệnh 1325/QĐ-UBND