CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
16 2.002399.000.00.00.H37 Hỗ trợ người lao đông ngừng việc do đại dịch Covid-19 [SLD] - Lao động, Tiền lương 2445/QĐ-UBND
17 1.000037.000.00.00.H37 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp 2609/QĐ-UBND
18 2.000633.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước 2361/QĐ-UBND
19 1.010723.000.00.00.H37 Cấp giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
20 1.010832.000.00.00.H37 Thăm viếng mộ liệt sĩ [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
21 2.002363.000.00.00.H37 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi 2015/QĐ-UBND
22 1.003605.000.00.00.H37 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp 2609/QĐ-UBND
23 2.001661.000.00.00.H37 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân [SLD] - Phòng chống tệ nạn xã hội 1708/QĐ-UBND
24 1.003319.000.00.00.H37 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
25 1.003434.000.00.00.H37 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
26 1.004650.000.00.00.H37 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật
27 1.008455.000.00.00.H37 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng 2762/QĐ-UBND
28 2.001827.000.00.00.H37 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 2609/QĐ-UBND
29 1.010590.000.00.00.H37 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
30 1.000804.000.00.00.H37 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND