CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
31 1.000843.000.00.00.H37 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
32 2.000364.000.00.00.H37 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
33 2.000374.000.00.00.H37 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
34 2.000402.000.00.00.H37 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
35 2.000414.000.00.00.H37 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
36 1.001228.000.00.00.H37 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo 761/QĐ-UBND
37 2.001627.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) Thủy lợi 2609/QĐ-UBND
38 2.000181.000.00.00.H37 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
39 1.001612.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 2372/QĐ-UBND
40 1.005280.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2503/QĐ - UBND
41 1.001662.000.00.00.H37 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước 1854/QĐ-UBND
42 1.003841.000.00.00.H37 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Tổ chức phi chính phủ 903/QĐ-UBND
43 1.003956.000.00.00.H37 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản 2609/QĐ-UBND
44 1.008898.000.00.00.H37 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng [SVH] - Thư viện 497/QĐ-UBND
45 2.000908.000.00.00.H37 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực 2264/QĐ-UBND