CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
61 2.001270.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh Doanh Khí 2361/QĐ-UBND
62 1.004959.000.00.00.H37 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền [SLD] - Lao động, Tiền lương 1708/QĐ-UBND
63 1.007919.000.00.00.H37 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp 2244 /QĐ-UBND
64 2.000629.000.00.00.H37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước 2361/QĐ-UBND
65 1.010724.000.00.00.H37 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
66 1.003281.000.00.00.H37 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 2609/QĐ-UBND
67 1.004645.000.00.00.H37 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật
68 2.001823.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 2609/QĐ-UBND
69 1.010591.000.00.00.H37 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
70 2.000267.000.00.00.H37 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo 761/QĐ-UBND
71 1.003347.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi 2609/QĐ-UBND
72 2.000162.000.00.00.H37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
73 2.000720.000.00.00.H37 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 2372/QĐ-UBND
74 2.002123.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2503/QĐ - UBND
75 1.001645.000.00.00.H37 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước 1854/QĐ-UBND