CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
91 2.001261.000.00.00.H37 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh Doanh Khí 2361/QĐ-UBND
92 3.000159.000.00.00.H37 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp 2609/QĐ-UBND
93 1.001279.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước 2361/QĐ-UBND
94 1.010725.000.00.00.H37 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường 408/QĐ-UBND
95 1.005416.000.00.00.H37 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư [STC] - Quản lý công sản
96 2.001819.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 2609/QĐ-UBND
97 1.010592.000.00.00.H37 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Giáo dục nghề nghiệp 293/QĐ-UBND
98 2.000385.000.00.00.H37. Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua khen thưởng 1645 /QĐ-UBND
99 1.000316.000.00.00.H37 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo 761/QĐ-UBND
100 1.003471.000.00.00.H37 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi 2609/QĐ-UBND
101 2.000150.000.00.00.H37 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thuốc Lá 2361/QĐ-UBND
102 1.001570.000.00.00.H37. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh 2372/QĐ-UBND
103 1.005277.000.00.00.H37 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2503/QĐ - UBND
104 1.003807.000.00.00.H37 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức phi chính phủ 903/QĐ-UBND
105 1.008900.000.00.00.H37 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng [SVH] - Thư viện 497/QĐ-UBND