Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Các bước thực hiện đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công * Đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản thực hiện đăng ký tư cách bên mua, thuê trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công và gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi văn bản đề nghị điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số).
Bước 2: T... Xem thêm
09/06/2023
2 Thành phần hồ sơ để thực hiện việc thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Thành phần hồ sơ để thực hiện việc thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công bao gồm:
- Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
- Các hồ sơ, giấy t... Xem thêm
09/06/2023
3 Trình tự thực hiện để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công như thế nào? Để cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công, trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công đang được giao quản lý, sử dụng lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công xem xét, quyết... Xem thêm
09/06/2023
4 Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao là gì? 1. Thành phần:
- Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản của cơ quan tiếp nhận: 01 Bản chính
- Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 Bản chính
- Biên bản tiếp nhận tài sản chuyển giao: 01 Bản chính
- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển giao: 01 Bản chính hoặc bản bản sao chứng thực
- Hồ sơ về việc chuyển nhượng và nộp thuế (nếu có): 01 Bản ch... Xem thêm
09/06/2023
5 Việc đăng ký giá của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá:
1. Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.... Xem thêm
09/06/2023
6 Trình tự thực hiện đối với việc hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công? Để ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xác định việc đấu giá không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền đã ra quyết định bán tài sản ra quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc... Xem thêm
09/06/2023
7 Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm? 1. Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và truyền thông.
2. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
b) Bản sao (xuất trình kè bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ... Xem thêm
09/06/2023
8 Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4? Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dịch vụ công... Xem thêm
09/06/2023
9 Có mấy mức dịch vụ công trực tuyến? Các mức dịch vụ công trực tuyến đó là gì? 1. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ.
2. Các mức độ dịch vụ công trực tuyến:
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.Xem thêm
09/06/2023
10 Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 09/06/2023