Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: (0205)3.710014
 • Email: socongthuong@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.871811
 • Địa chỉ cơ quan: Số 9A đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Công ty Điện lực Lạng Sơn
Công ty Điện lực Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205)2.210253
 • Fax: (0205)3.872501
 • Địa chỉ cơ quan: Số 109 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: (0205)3.810109
 • Email: sgtvtls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.811209
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0205)3.871906
 • Email: skhcn@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.872075
 • Địa chỉ cơ quan: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0205)3.3813306
 • Email: sokhdtls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.811132
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: (0205)3.870241
 • Email: ldtbxh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.870281
 • Địa chỉ cơ quan: Số 409 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0205)3.870353
 • Email: sonnptnt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.874140
 • Địa chỉ cơ quan: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: (0205)3.812110
 • Email: sonoivu@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812498
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ
 • Điện thoại: (0250)3.718605
 • Email: songoaivuls@langson.gov.vn
 • Fax: (0250)3.718607
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0205)3.812203
 • Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn
 • Fax: (0205)3.812203
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: (0205)3.870327
 • Email: stnmt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.870327
 • Địa chỉ cơ quan: Số 01, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: (0205)3.872230
 • Email: svhttdl@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.810970
 • Địa chỉ cơ quan: Số 320 đường Bà Triệu , phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND TP Lạng Sơn
UBND TP Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205)3.876672
 • Fax: (0205)3.870145
 • Địa chỉ cơ quan: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND tỉnh Lạng Sơn
UBND tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205)3.812959
 • Email: ubndls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.814302
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Bình Gia
UBND Huyện Bình Gia
 • Điện thoại: (0205)3.834218
 • Email: vanthuubndbg@gmail.com
 • Fax: (0205)3.834373
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0205)3.870144
 • Email: stclangson@mof.gov.vn
 • Fax: (0205)3.878012
 • Địa chỉ cơ quan: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0205)3.870354
 • Fax: (0205)3.863336
 • Địa chỉ cơ quan: Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 02053814615
 • Email: stttt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.814614
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Văn Lãng
UBND Huyện Văn Lãng
 • Điện thoại: (0205)3.880839
 • Email: vanlang@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.880362
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: (0205)3.812237
 • Email: xaydung@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812237
 • Địa chỉ cơ quan: Số 71 đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: (0205)3.812258
 • Email: thloc@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812456
 • Địa chỉ cơ quan: Số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Bắc Sơn
UBND Huyện Bắc Sơn
 • Điện thoại: (0205)3.837223
 • Email: bacson@langson.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Lộc Bình
UBND Huyện Lộc Bình
 • Điện thoại: (0205)3.840224
 • Email: locbinh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.840137
 • Địa chỉ cơ quan: Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Chi Lăng
UBND Huyện Chi Lăng
 • Điện thoại: (0205)3.820233
 • Email: ubchilang@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.820312
 • Địa chỉ cơ quan: Số 32 đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Cao Lộc
UBND Huyện Cao Lộc
 • Điện thoại: (0205)3.861306
 • Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.861240
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Đình Lập
UBND Huyện Đình Lập
 • Điện thoại: (0205)3.846214
 • Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.846371
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Hữu Lũng
UBND Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: (0205)3.825047
 • Fax: (0205)3.825362
 • Địa chỉ cơ quan: Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Tràng Định
UBND Huyện Tràng Định
 • Điện thoại: (0205)3.883072
 • Email: trangdinh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.883344
 • Địa chỉ cơ quan: Văn phòng UBND Huyện, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Logo UBND Huyện Văn Quan
UBND Huyện Văn Quan
 • Điện thoại: (0205)3.830018
 • Email: trangttdtvq@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.830163
 • Địa chỉ cơ quan: Phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Logo Ban Dân Tộc
Ban Dân Tộc
 • Điện thoại: (0205)3.810429
 • Email: dtlangson@cema.gov.vn
 • Fax: (0205)3.810932
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Logo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
 • Điện thoại: (0205)3.875708
 • Email: banqlktck@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.719809
 • Địa chỉ cơ quan: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn