Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 372/QĐ-UBND 24/02/2024 Quyết định Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ ch Xem thêm >>
2 334/QĐ-UBND 18/02/2024 Nghị quyết Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính th Xem thêm >>
3 321/QĐ-UBND 08/02/2024 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Xem thêm >>
4 310/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính th Xem thêm >>
5 206/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm >>
6 224/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành ch Xem thêm >>
7 187/QĐ-UBND 26/01/2024 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính th Xem thêm >>
8 176/QĐ-UBND 24/01/2024 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND Xem thêm >>
9 148/QĐ-UBND 22/01/2024 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ ch Xem thêm >>
10 99/QĐ-UBND 16/01/2024 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính th Xem thêm >>