Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1032/QĐ-UBND 10/06/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Hoạt độn Xem thêm >>
2 998/QĐ-UBND 04/06/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩ Xem thêm >>
3 999/QĐ-UBND 04/06/2024 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chí Xem thêm >>
4 985/QĐ-UBND 31/05/2024 Quyết định Quyết đinh Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế mộ Xem thêm >>
5 935/QĐ-UBND 28/05/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp, Xúc Xem thêm >>
6 951/QĐ-UBND 28/05/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm qu Xem thêm >>
7 954/QĐ-UBND 28/05/2024 Quyết định Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế mộ Xem thêm >>
8 955/QĐ-UBND 28/05/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Kinh tế Xem thêm >>
9 921/QĐ-UBND 25/05/2024 Quyết định Quyết định Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền gi Xem thêm >>
10 906/QĐ-UBND 22/05/2024 Quyết định Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết Xem thêm >>