Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2019/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một c Xem thêm >>
2 1971/QĐ-UBND 13/12/2022 Nghị định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc t Xem thêm >>
3 1931/QĐ-UBND 06/12/2022 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ ch Xem thêm >>
4 1920/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Xem thêm >>
5 421/CNTY-CN 30/11/2022 Văn bản Văn bản về việc cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử của tỉnh.
6 1909/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực hỗ trợ do Xem thêm >>
7 1878/SCT-VP 18/11/2022 Văn bản Văn bản về việc đề nghị phối hợp niêm yết TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã Xem thêm >>
8 1899/SCT-VP 18/11/2022 Văn bản Văn bản về việc thay thế Biểu kèm theo nội dung Công văn 1878/SCT-VP ngày 18/11/2022
9 1822/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ ch Xem thêm >>
10 1739 /QĐ-UBND 02/11/2022 Nghị định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực điện ảnh theo cơ c Xem thêm >>