Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 165/CNTY-TTr,Phch 20/05/2022 Văn bản Bổ sung mẫu đơn vào hồ sơ TTHC trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của tỉnh
2 849/QĐ-UBND 16/05/2022 Quyết định Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản thuộc ph Xem thêm >>
3 825/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý Xem thêm >>
4 808 /QĐ-UBND 10/05/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyế Xem thêm >>
5 797/QĐ-UBND 07/05/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản l Xem thêm >>
6 797 /QĐ-UBND 07/05/2022 Quyết định Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản l Xem thêm >>
7 772/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử Xem thêm >>
8 783/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống Xem thêm >>
9 759/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộ Xem thêm >>
10 740/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Văn hóa cơ sở Xem thêm >>