Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: (0205)3.710014
 • Email: socongthuong@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.871811
 • Địa chỉ cơ quan: Số 9A đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: (0205)3.870354
 • Fax: (0205)3.863336
 • Địa chỉ cơ quan: Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải

 • Điện thoại: (0205)3.810109
 • Email: sgtvtls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.811209
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0205)3.871906
 • Email: skhcn@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.872075
 • Địa chỉ cơ quan: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0205)3.870144
 • Email: stclangson@mof.gov.vn
 • Fax: (0205)3.878012
 • Địa chỉ cơ quan: Số 02 đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Điện thoại: (0205)3.872230
 • Email: svhttdl@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.810970
 • Địa chỉ cơ quan: Số 320 đường Bà Triệu , phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: (0205)3.812203
 • Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn
 • Fax: (0205)3.812203
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: (0205)3.812258
 • Email: thloc@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812456
 • Địa chỉ cơ quan: Số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Bình Gia UBND Huyện Bình Gia

 • Điện thoại: (0205)3.834218
 • Email: vanthuubndbg@gmail.com
 • Fax: (0205)3.834373
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: (0205)3.870327
 • Email: stnmt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.870327
 • Địa chỉ cơ quan: Số 01, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND TP Lạng Sơn UBND TP Lạng Sơn

 • Điện thoại: (0205)3.876672
 • Fax: (0205)3.870145
 • Địa chỉ cơ quan: Số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: (0205)3.812237
 • Email: xaydung@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812237
 • Địa chỉ cơ quan: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND tỉnh Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Điện thoại: (0205)3.812959
 • Email: ubndls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.814302
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Cao Lộc UBND Huyện Cao Lộc

 • Điện thoại: (0205)3.861306
 • Email: tg_ubcaoloc@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.861240
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: (0205)3.814615
 • Email: stttt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.814614
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (0205)3.3813306
 • Email: sokhdtls@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.811132
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 • Điện thoại: (0205)3.870241
 • Email: ldtbxh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.870281
 • Địa chỉ cơ quan: Số 409 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: (0205)3.812110
 • Email: sonoivu@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.812498
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Tràng Định UBND Huyện Tràng Định

 • Điện thoại: (0205)3.883072
 • Email: trangdinh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.883344
 • Địa chỉ cơ quan: Văn phòng UBND Huyện, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Điện thoại: (0205)3.870353
 • Email: sonnptnt@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.874140
 • Địa chỉ cơ quan: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Bắc Sơn UBND Huyện Bắc Sơn

 • Điện thoại: (0205)3.837223
 • Email: bacson@langson.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Chi Lăng UBND Huyện Chi Lăng

 • Điện thoại: (0205)3.820233
 • Email: ubchilang@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.820312
 • Địa chỉ cơ quan: Số 32 đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Hữu Lũng UBND Huyện Hữu Lũng

 • Điện thoại: (0205)3.825047
 • Fax: (0205)3.825362
 • Địa chỉ cơ quan: Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Logo Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ

 • Điện thoại: (0250)3.718605
 • Email: songoaivuls@langson.gov.vn
 • Fax: (0250)3.718607
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Văn Quan UBND Huyện Văn Quan

 • Điện thoại: (0205)3.830018
 • Email: trangttdtvq@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.830163
 • Địa chỉ cơ quan: Phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Lộc Bình UBND Huyện Lộc Bình

 • Điện thoại: (0205)3.840224
 • Email: locbinh@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.840137
 • Địa chỉ cơ quan: Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Logo UBND Huyện Đình Lập UBND Huyện Đình Lập

 • Điện thoại: (0205)3.846214
 • Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.846371
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Logo Ban Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua – Khen thưởng

 • Điện thoại: (0205) 3.812.110
 • Email: sonoivu@langson.gov.vn
 • Fax: (0205) 3.812.498
 • Địa chỉ cơ quan: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Website: http://www.langson.gov.vn/nv/

Logo UBND Huyện Văn Lãng UBND Huyện Văn Lãng

 • Điện thoại: (0205)3.880839
 • Email: vanlang@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.880362
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Logo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

 • Điện thoại: (0205)3.875708
 • Email: banqlktck@langson.gov.vn
 • Fax: (0205)3.719809
 • Địa chỉ cơ quan: Số 7 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Logo Công ty Điện lực Lạng Sơn Công ty Điện lực Lạng Sơn

 • Điện thoại: (0205)2.210253
 • Fax: (0205)3.872501
 • Địa chỉ cơ quan: Số 109 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn